ความแตกต่างปืนบีบีกันกับปืนของจริง

  • ความแตกต่างปืนบีบีกันปืนจริงคืออาวุธสำหรับยิงลูกกระสุนปืน เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมาย โดยอาศัยหลักการเผาไหม้ของดินปืนให้เกิดแก๊สผลักดันลูกกระสุนให้ออกจากปากลำกล้องด้วยความเร็วสูง ลูกกระสุนที่ออกจากปากลำกล้องจะการเคลื่อนที่ในแนววิถีราบ ส่วนปืนที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปืนใหญ่นิยมใช้การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ปืนมีทั้งที่เป็นอาวุธประจำกายเช่น ปืนสั้น ปืนลูกซอง ปืนไรเฟิล ปืนกล หรือ เป็นอาวุธติดตั้งกับพาหนะเช่น ปืนใหญ่รถถัง ปืนกลอากาศในเครื่องบิน ปืนประจำเรือ หรือเป็นอาวุธหนักในสนามรบเช่น ปืนใหญ่ ปืนบีบีกันนั้น หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก
  • เพียงอย่างเดียวแล้วละก็ แทบจะมีลักษณะ ไม่ผิดไปจาก ความแตกต่างปืนบีบีกันอาวุธปืนจริง ๆ เลย
  • ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย มักจะสร้างความค้างคาใจให้กับเจ้าของความแตกต่างปืนบีบีกัน
Advertisements